Strona Główna  |  Podział godzin  |  Zdjęcia klasowe  |  Nauczyciele  |  Szukaj  |  Dziennik Librus  |  Dla Trzecioklasistów  |  Lista podręczników  |  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY  |  Nowa strona szkoły Sobota, Maj 15, 2021
Nawigacja
Angielska wersja strony

Dla rodzica i ucznia

Menu
  Strona Główna
  Nowa strona szkoły
  Historia
  Szkoła
  Nauczyciele
  Podział godzin
  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
  1% podatku na rozczytanie małolatów
  Szukaj
  Zdjęcia klasowe
  Dziennik Librus
  Egzamin gimnazjalny - arkusze i odpowiedzi
  Dla Trzecioklasistów
  FENIKS

Sport

Reporterzy

Biblioteka
  Statystyka
  Konkursy
  Wystawki
  Wieczorki literackie

Stowarzyszenie "Smakosz Literacki"
  Newsy
  To i owo

Konkurs matematyczny
  Konkurs matematyczny

Kącik katechetyczny

RSU w Przeworsku na Forum Samorz?d?w Podkarpacia
14.12.06 (czwartek) reprezentanci RSU naszego gimnazjum zostali zaproszeni na 1 Forum Samorządąw Szkół Gimnazjalnych z całego Podkarpacia. Zjazd odbył się w Przeworsku, w pięknym i nowoczesnym Gimnazjum nr 1. Powołano wówczas Młodzieżową Radę działającą przy kuratorium. Reprezentanci naszego samorządu- przewodnicząca Katarzyna Bekier i zastępca Ignacy Oleszczuk wraz z opiekunem dzielnie reprezentowali Sanok, obok młodzieży zajmującej się wolontariatem w ZS nr 1. Wysłuchaliśmy wykładu na temat samorządności, obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez młodzież z gimnazjum w Przeworsku. Wybrane szkoły prezentowały również swoje osiągnięcia w pracy samorządów. My również należeliśmy do tych nielicznych wybrańców! Prezentacja, którą przygotował Maciek Piątek (sekcja informatyczna) w wykonaniu naszych przewodniczących jednym słowem zrobiła furorę! Zjazd ten podsunął nam wiele ciekawych pomysłów i dodał motywację do dalszej pracy.
[zdj?cia]
Świąteczna wyprawa 2b
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i mikołajków kl. II b postanowiła zrobił prezenty oraz kartki świąteczne i obdarował nimi dzieci i pielęgniarki z oddziału dziecięcego w nowym szpitalu. Dzieci były bardzo zadowolone z podarków. W związku z tym, że wszystko dobrze poszło uczniowie dostali od ordynatora zaproszenie na oddział chirurgiczny, by ?yczyć starszym ludziom wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku oraz szybkiego powrotu do zdrowia.
[zdj?cia]
Konkurs na najpi?kniej przyozdobion? klas? rozstrzygni?ty
Jury w sk?adzie Pan Dyrektor Pawe? Stefa?ski oraz panie: Gra?yna Bartkowska, Lucyna Borczyk i Joanna Mar?, mia?o dzi? nie lada zadanie - wyb?r najpi?kniej przyozdobionej sali. Poszczeg?lne klasy prze?ciga?y si? pomys?owo?ci? w wykonaniu ?wi?tecznych ozd?b tj. stroiki, girlandy, gazetki czy przyozdabianiu drzewek.

Zwyci?zcami zosali uczniowie klasy 1f, kt?rzy w ?wi?tecznym klimacie przystroili ?yw? choink? w sali nr 1 (nagrod? jest zezwolenie na wyj?cie z wychowawc? w wybrane miejsce). Nagrod? specjaln? przyznano r?wnie? siostrze Ma?gorzacie, poniewa? jako jedna z nielicznych nauczycieli bez wychowawstwa samodzielnie zadba?a o wystr?j sali nr 19.

Zdaniem jury na wyr??nienie zas?uguj? ponadto sale: 01, 3, 6, 16.
Pierwsza pomoc przedmedyczna

W naszej szkole, z inicjatywy uczni?w odby? si? kurs pierwszej pomocy. Przeszkolonych zosta?o ponad 100 uczni?w.


[zdj?cia]
Run?... Run? mury...

Dzisiaj tj. 13.12.2006 r. obchodzimu 25-t? rocznic? wprowadzenia stanu wojennego.
Wci?? ?ywa jest pami?? o ofiarach tego strasznego okresu jak i o ?yciu codziennym ludno?ci w tym czasie. ?wiadectwo tej pami?ci da?a Klasa 3b, kt?ra przedstawi?a dzisiaj kr?tk? akademi? po?wi?con? temu okresowi.
[zdj?cia]
Literackie roz?mieszanie

„Literackie roz?mieszanki” to has?o kolejnego spotkania w cukierence bi-bliotecznej. Odby?o si? 8.12.2006 i jak ?atwo si? domy?li? po tytule- by?o bardzo weso?o. Ciekawe, co by?o wi?kszym magnesem- smakowite k?ski z reklamowa-nych ksi??ek czy pyszne ciasta i ciasteczka Justyny Ma?lak z kl.1a i pani Magdy ?wik?y- by?o nas 40 os?b i u?miali?my si? do ?ez…[zdj?cia]
Konferencja Bibliotekarzy

Nasza biblioteka by?a wsp??organizatorem konferencji metodycznej dla na-uczycieli bibliotekarzy, odbywaj?cej si? pod egid? Centrum Doskonalenia Na-uczycieli w Sanoku. Spotkanie odby?o si? 6.12.2006, a dotyczy?o wprowadzania do praktyki ?ycia szkolnego idei Bookcrossing, czyli uwalniania ksi??ek. Zmo-bilizowani do tej akcji sugesti? pana Dyrektora, jako pierwsi w rejonie Sanoka, Krosna i Jas?a oraz nieliczni na Podkarpaciu, w??czyli?my si? do tej og?lno-?wiatowej i og?lnopolskiej akcji pod koniec wrze?nia. Za?o?yli?my p??k? wirtu-aln? oraz realn? w bibliotece i …. czekamy na ciekawe ksi??ki. Przyjd?cie, po-wiemy Wam, jak je uwolni? i ?ledzi? ich w?dr?wk?.

[zdj?cia]
Miko?ajki

Dzisiaj tj. 6.12.06 r. odby?y si? miko?ajki smiley.
Cz?onkowie samorz?du chodzili po klasach i wr?czali nauczycielom symboliczne prezenty smiley.
Nast?pnie udali si? do szko?y specjalnej by wr?czy? prezenty zebrane podczas akcji „Przytul mojego misia”


[zdj?cia]
Koniec akcji
Po zako?czeniu akcji "Przytul mojego misia" okaza?o si?, i? :
I miejsce zajmuj? klasy - 2c i 3g ( 3 dni bez pytania)
II miejsce - 3b (2 dni bez pytania)
Zwyci?zcom gratulujemy ! smiley
Dziekujemy wszystkim klasom, kt?re wzi??y udzia? w akcji smiley !!!
Dyskoteka andrzejkowa


Dnia 30.11.2006r w naszej szkole odby?a si? dyskoteka andrzejkowa. Ka?dy m?g? sobie powr??y? b?d? zakupi? batona po promocyjnej cenie w sklepiku samorz?dusmiley. Zosta? na niej r?wnie? przeprowadzony i rozstrzygni?ty konkurs na Miss i Mistera Wszech?wiata. Oto wyniki:
I miejsca : Marta Piecuch i Ignacy Oleszczuk
II miejsca: Tomek Burnatowski i Krzysiek To?cz
III miejsca: Judyta Kata oraz Konrad Januszczak
Zwyci?zcom gratulujemy ! smiley

[zdj?cia]
VII REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O WIELKICH POLAKACH DLA GIMNAZJA
24 listopada 2006 roku w naszym Gimnazjum Nr 1 zosta? przeprowadzony pierwszy etap (szkolny) VII REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIELKICH POLAKACH.
W tym roku szkolnym OLIMPIADA WIEDZY DLA M?ODZIE?Y SZK? GIMNAZJALNYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ dotyczy osoby i dzia?alno?ci S?ugi Bo?ej Anny Jenke (1921 r11; 1976).
S?u?ebnica Bo?a Anna Jenke by?a wzorow? nauczycielk? i patryjotk?, kt?rej tre?ci? ca?ego ?ycia by?a mi?o?? Boga i ludzi, Ko?cio?a i Ojczyzny.
W naszym Gimnazjum Nr 1 w pierwszym etapie olimpiady uczestniczy?o 23 uczni?w.
Po sprawdzeniu wynik?w, do drugiego etapu Archiprezbiterialnego przesz?y nast?puj?ce osoby: Kamil Ziarko, Milena Kiper i Wiktor Orlof. Uczniowie ci b?d? reprezentowali nasz? szko?? w drugim etapie olimpiady, kt?ry odb?dzie si? 7 lutego 2007 roku w Sanoku.
Katecheci z Gimnazjum Nr 1
Strona 102 z 103 << < 99 100 101 102 103 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Nasze Tytuły i Certyfikaty

koza

Użytkowników Online
Goœci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 751
Nieaktywowany Użytkownik: 101
Najnowszy Użytkownik: ^JWZ
Strona Gimnazjum nr 1