REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE GIMNAZJALIST?W
Dodane przez dnia
Młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Sanoku rekolekcje wielkopostne miała w dniach 28 lutego 2 marca, ich hasłem były słowa Przypatrzcie się powołaniu waszemu;.
W tym roku przewodnikiem duchowym prowadzącym młodych ludzi był o.Robert Pawlak z Kalwarii Pacławskiej. W pierwszym dniu, zatytułowanym Wybranie, klasy I uczestniczyły w nabożeństwie Słowa Bożego w kościele franciszkańskim. Rozwiązany był temat wybrania przez Pana Boga konkretnego człowieka do konkretnego zadania. Postaciami biblijnymi, które tego dnia towarzyszyły naszej młodzieży, był Mojżesz, Zacheusz i Św. Mateusz.
Klasy II tego dnia wybrały się do Starej Wsi koło Brzozowa, do domu sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Młodzież uczestniczyła tam w przedstawieniu Przywracajmy nadzieję ubogim, przygotowanym przez siostry nowicjuszki. Przybliżyło ono ciekawą postać . Edmunda Bojanowskiego i cel zgromadzenia sióstr służebniczek służba bliźnim potrzebującym pomocy duchowej i materialnej, dzieciom, chorym i ubogim.
Po przedstawieniu, które wywarło na młodzieży duże wrażenie, uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowanej przez siostry służebniczki i zapoznali się z życiorysem są. Bożej Siostry Leonii Marii Nasta? (1903 1940). Modlili się w krypcie, w której znajdują się jej doczesne szczątki; zwiedzili Oratorium . E. Bojanowskiego i Muzeum Misyjne.
Drugi dzień rekolekcji zatytułowany był i poświęcony tematowi . Tego dnia wszystkie klasy I-sze i II-gie wspólnie uczestniczyły w Drodze Krzyżowej w naszym kościele, wysłuchały konferencji poświęconej tematowi dnia, jak również miały możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania.
Trzeci i ostatni dzień rekolekcji, zatytułowany: rozpoczęcie się w szkole, gdzie młodzie? spotkała się w grupach z osobami realizującymi w życiu codziennym różnego rodzaju powołania. Uczniowie spotkali się i rozmawiali z dziennikarką, pielęgniarką lekarzem, rehabilitantem, z małżeństwem i osobą duchowną diakonem. świadectwo życia i realizacji osobistego powołania życiowego przez te osoby skłoniło młodzież do refleksji oraz uświadomiło jej, że świętość osiągamy w życiu na drodze realizacji konkretnego powołania, w określonym środowisku zawodowym, rodzinnym, w konkretnym czasie. Rekolekcje zakończyliśmy w naszej parafialnej świątyni konferencją o. Roberta Pawlaka i Mszy Św.
.:: zdjęcia ::.
Rozszerzona zawartość newsa