Og?oszenia
Dodane przez Piatas dnia
Samorz?d szkolny przypomina, ?e we czwartek w naszej szkole odb?dzie si? andrzejkowa dyskoteka. Trwa? b?dzie od godz. 17 do 20. Ka?dy z uczestnik?w zabawy b?dzie m?g? skorzysta? z wr??b jakie przygotuje samorz?d. Na dyskotece odb?dzie si? konkurs na "Miss i Mistera Wszech?wiata".
Wst?p --> 1z? Przypominamy o zmianie obuwia !!!

Do pi?tku(1.12.2006) trwa akcja "Przytul mojego misia" !
Przewodnicz?cy klas oddaja zgromadzone przez klas? rzeczy na zebraniu samorz?du (1 grudnia). Zwyci?zkie klasy zostan? nast?puj?co nagrodzone:
I miejsce: 3 dni bez pytania
II miejsce: 2 dni bez pytania
III miejsce: 1 dzie? bez pytania
Rozszerzona zawartość newsa